Arteon: Управување

Стандардната опрема го вклучува, на пример, системот за автоматска контрола на далечина ACC, "Front Assist" со функција за брзо сопирање во град и заштита на пешаците, како и адаптивниот темпомат за контрола на брзината. Тој може да ве предупреди за критични ситуации и да помогне да се намали растојанието на сопирање. Користејќи навигациски податоци, системот исто така може да ги земе во предвид ограничувањата на брзината и текот на кривините.

Важна компонента на "Front Assist" е системот за откривање на пешаци: систем кој може да препознае кога пешакот одеднаш ќе зачекори на патот. Системот предупредува со акустичен и оптички сигнал. Ако не сопирате, притисокот на сопирачката го покажува критичното растојание. Ако нема реакција од страна на возачот, системот врши итно запирање во зависност од дадената ситуација.

Затвори