VW Golf: Активен систем на цилиндри 

Ако за време на возењето се троши помалку моторна сила, системот на активно управување со цилиндрите  ACT иницира исклучување на два од четирите цилиндри. Со тоа се намалува потрошувачката на гориво, но сепак - без влијание врз вообичаеното лесно движење. Иако ова изгледа скоро незабележително, режимот со два цилиндри кој заштедува гориво можете да го прочитате на мултифункционалниот дисплеј.

Затвори