Помага да се одржи безбедно растојание.

Адаптивен темпомат ACC.

Адаптивниот темпомат ја контролира брзината со помош на Side Assist системот за странична безбедност. Со превземање на официјалните ограничувања на брзината од сообраќајните знаци, можете да избегнете несакано преминување на ограничувањето. Системот ја пресметува идеалната брзина за свиоци со помош на предвидливите податоци од рутата на движење. Ова ја зголемува вашата удобност во возењето.

Затвори