Паркирањето никогаш не било полесно.

Паркирање.

При маневрирање, асистентот за паркирање ве предупредува акустично и визуелно за препреките околу возилото.1 Опционално достапниот "Park Assist" нуди уште повеќе. Тој може да препознае вкрстени и паралелни места за паркирање и самостојно да ги преземе управувачките операции до целосен паркинг. Системот може да се паркира повторно од паралелни паркинг места.1 Вие управувате само со кумплунгот и сопирачката додека ја следите околината на возилото кога паркирате.

 

1 Во границите на системот.

 

Затвори