Ве заштитува од сите страни.

Проактивниот систем за заштита на патниците може да идентификува потенцијална сообраќајна незгода1. Системот автоматски ќе ги затвори  прозорците и сончевиот кров, а како мерка на претпазливост ќе ги затегне и безбедносните појаси.1

 

1 Во границите на системот.

Затвори