Говорно користење

Гласовна контрола

Со интуитивниот систем за говорно користење можете да го користите вашиот глас за да ракувате со радиото, телефонот и навигацискиот систем во вашето возило.

Воспоставете природен дијалог со системот за говорно користење - без да треба да научите одредени наредби и додека сте целосно фокусирани на патот. Можете уште повеќе да уживате во вашите патувања со автомобилот, затоа што можете да го контролирате гласот на вашето радио и исто така да изберете записи од адресарот и телефонски броеви на вашите контакти само со помош на вашиот глас.

Опционалните онлајн услуги на We Connect Plus исто така лесно може да се користат со системот за говорно користење. Можете да добиете онлајн информации на пример за омилените дестинации, работно време на паркинзите или цени на гориво на бензинските станици.

Затвори