Вашиот Mistral споделете го со другите.

Мобилен клуч

Зошто вашето возило да не го споделувате со колеги, пријатели или членови на семејството? Тоа е навистина лесно со новиот Mistral. Мобилниот клуч можете да го испратите на друг корисник преку безбедна врска и да му дозволите да го отвори и стартува Mistral со неговиот паметен телефон. На почеток достапни ви се две лиценци, секоја со важност за една година. Можете да купите дополнителни клучеви од веб-продавницата или директно во возилото.

1 Достапно само за Samsung паметни телефони со GSMA стандард. Опционално достапниот навигациски систем Discover Pro е предуслов за ова.

Затвори