Непрекинат пристап до услугите за стриминг.

Стриминг на медиуми

Со аудио книги, подкасти и музика може да уживате кога патувате преку вашите услуги за стриминг, дури и долгите патувања со автомобилот ќе станат разновидни и забавни. За да ги користите услугите за стриминг, сè што треба да направите е еднаш да се најавите со вашите постоечки податоци за пристап и потоа до услугите можете да имате пристап директно од навигацискиот систем во вашиот Mistral - без да мора да користите дополнителен надворешен уред.*

*За користењето на услугите за стриминг е потребен приватен кредит за кориснички податоци (податочни пакети преку eSIM или Wi-Fi tethering) и постоечка сметка со конкретната услуга за стриминг.

Затвори