VW PASSAT ALLTRACK: HEAD-UP ДИСПЛЕЈ

Важните информации се проектираа на висококвалитетното предното стакло: брзината, сообраќајните знаци, активноста на системите за помош како и предупредувачките и навигациски напомени се наоѓаат во директното видно поле на возачот. Така можете сè да прочитате и  покрај тоа да го задржите фокусот на улицата. Дисплејот на којшто се илустрираат податоците може да се вовлече во инструментната табла, на крај безбедбно се затвора со капак.

Затвори