VW PASSAT VARIANT: HEAD-UP ДИСПЛЕЈ 

Важните информации се проектираат на висококвалитетното предното стакло: брзината, сообраќајните знаци, активноста на системите за помош како и предупредувачките и навигациски напомени се наоѓаат во директното видно поле на возачот. Така можете сè да прочитате и  покрај тоа да го задржите фокусот на улицата. Дисплејот на којшто се илустрираат податоците може да се вовлече во инструментната табла, на крај безбедбно се затвора со капак.

Затвори