VW PASSAT VARIANT: СИСТЕМ ЗА ПРОАКТИВНА ЗАШТИТА НА ПАТНИЦИТЕ 

Системот за проактивна заштита на патниците може - во рамките на системските граници - да препознае ситуации на опасност со поголем потенцијал за незгода и автоматски да воведе мерки за претпазливост. На тој начин по потреба автоматски се затвораат скоро до крај прозорците и лизгачкиот покрив, за да се оптимира делувањето на воздушните перничиња за глава и страничните воздушни перничиња. Во рок од делови од секундата истовремено посилно се затегнуваат и предните сигурносни појаси, се заклучуваат појасите и страничните стакла и лизгачкиот покрив можат повторно да се отворат. Системот за проактивна заштита на патниците за Passat Variant сериски го добивате од линијата на опрема "Comfortline".

Затвори