VW PASSAT: EMERGENCY ASSIST 

Опционалниот Emergency Assist  делумно го презема управувањето со возилото во медицински итни случаи. Тој се активира, доколку системот за помош при одржување на коловозна лента "Lane Assist" не утврдува интервенирање со управувачот од страна на возачот и ако нема реакција и покрај предупредувањето. Во тој случај, системот се обидува со сопирање, предупредувачки тонови, трепкање како и со нишање да го реактивира возачот во неговата лента, како и да ги предупреди сопатниците и другите учесници во сообраќајот. Доколку и во тој случај не се изврши преземање на управувањето со возилото, Вашиот Passat ќе биде контролирано доведен до состојба на мирување. На тој начин може да се спречи незгода во рамките на системските граници.

Emergency Assist е достапен заедно со безбедносниот пакет за Passat Highline со менувач со двојна спојка DSG.

 

Затвори