VW PASSAT: HEAD-UP ДИСПЛЕЈ 

Важните информации се проектираат на висококвалитетното предно стакло пред ветробранското стакло: брзината, сообраќајните знаци, активноста на системите за помош како и предупредувачките и навигациски напомени се наоѓаат во Вашето директно видно поле. Така можете сè да прочитате и  покрај тоа да го задржите фокусот на улицата. Дисплејот на којшто се илустрираат податоците, може да се вовлече во инструментната табла; на крај безбедно се затвора со капак.

Затвори