VW PASSAT: СОПИРАЧКА ЗА ПОВЕЌЕКРАТЕН СУДИР 

Дали Ви се верува? 22% од сите незгоди со повредени лица и човечки жртви се поради повеќекратен судир. За да го избегнете тоа, Volkswagen разви иновативен систем за помош: сопирачка за повеќекратен судир. Таа е составен дел на интегралниот безбедносен систем и во рамките на границите на системот воведува по судирот автоматско сопирање. На тој начин можат да се спречат последователни судири. Сопирачката за повеќекратен судир се активира кога двата сензора што се независни еден од друг ќе препознаат незгода. Во тој случај, возилото се запира. Возачот може во секое време повторно да ја преземе контролата врз возилото.

Затвори