VW PASSAT: ПРОГРЕСИВНО УПРАВУВАЊЕ 

Доживејте го напредокот со Вашите сопствени раце. Опционалното прогресивно управување во Passat Ви нуди оптимиран начин на управување, што во секојдневието се докажува како неизмерно корисно, на пр. при предизвикувачки услови на патот.

Прогресивниот пренос го намалува маневрирањето при паркирање, а истовремено се зголемува возната динамика со директно управување на патишта полни со кривини. На тој начин, прогресивното управување овозможува подобра контрола при спортски начин на возење, а се грижи и за дополнителен комфор во секојдневната употреба. Прогресивното управување ќе го добиете заедно со спортскиот пакет R-Line.

Затвори