VW PASSAT: ГОВОРНО КОРИСТЕЊЕ 

Опционалните Infotainment системи "Composition Media" и "Discover Media" ја читаат секоја Ваша желба од усните. По желба, тие го препознаваат Вашиот глас и ги следат Вашите инструкции. Изговорете го на пример во Discover Media името на местото и улицата и оставете да се пресметаат рутите. Со приклучен телефон можете сосема едноставно да повикувате лица од Вашата меморирана листа на телефонски броеви, така што ќе го изговорите само нивното име. Со говорното користење можете и двете раце да ги задржите на управувачот и целосно да се сконцентрирате на сообраќајот.

Затвори