Сопирањето создава енергија.

Стоп/старт со обнова на енергија

Системот старт/стоп автоматски го исклучува моторот кога возилото е во мирување, а моторот работи само кога има реална потреба. Моторот се исклучува веднаш штом ќе ја тргнете ногата од куплунгот. Тој ќе се активира со притискање на куплунгот. Потоа, се активира обновувањето енергија со сопирањето. Енергијата што се ослободува при сопирање или возење во режим префрлање се претвора во електрична енергија од страна на алтернаторот со помош на рекуперација. Оваа енергија се складира во акумулаторот. Системот старт/стоп и обновувањето енергија: два примери на технологии кои заштедуваат енергија, гориво и пари - и во исто време Ви се од огромна помош. 

Затвори