Volkswagen Оригинални Делови

ВАШИТЕ ПРЕДНОСТИ

Вашиот Volkswagen е оригинал, кој се состои од илјадници оригинали: оригинални делови на Volkswagen. Секој од нив е доказ за меѓународната репутација на Volkswagen - со голема точност, највисок квалитет и безбедност. И нивната перфектна заедничка игра го прави Вашиот Volkswagen оригинален Volkswagen.

Значи доколку мора да се замени оригинален дел на Volkswagen - било да е поради нормално абење, зафати при сервисирање или оштетување - како замена препорачуваме: оригинален дел на Volkswagen.

ОРИГИНАЛНИ ДЕЛОВИ НА VOLKSWAGEN

Класици: производство според прописите за развој на возила, сериски со ново возило. Актуелна техника со сериски квалитет. За Вашиот Volkswagen да остане Volkswagen.

ОРИГИНАЛНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗАМЕНА НА VOLKSWAGEN

Еколошки обработен со сериски квалитет, до 50 проценти поповолен од соодветен нов дел. За економична поправка, особено за постари возила.

КЛАСИЧНИ ДЕЛОВИ НА VOLKSWAGEN

Од Буба до Corrado:
Со нашите класични делови
Вашиот историски Volkswagen останува оригинал.