Од стариот до новиот

ОРИГИНАЛНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЗМЕНА НА VOLKSWAGEN

Како и во враќањето, така и во рециклирањето на стари производи Volkswagen е број 1. Она што пред неколку децении се започна со единечните цилиндри, пумпите за гориво и карбураторите за првата Volkswagen Буба, до денес се разви во пространата програма за примање назад на автомобилската индустрија.

 

 

Затоа за нас повторното произведување со ист сериски квалитет, но исто така и економичноста и еколошки прифатлив процес се од одлучувачко значење. Нашиот процес на обработка овозможува оптимална функционалност и безбедност. Со тоа се координирани одделите за развој на сериското производство. Нашите клиенти можат да се радуваат, со тоа што оригиналните делови за размена со ист квалитет се поповолни во цена до 40% од споредливите нови делови.

САКАТЕ ДА ДОЗНАЕТЕ ПОВЕЌЕ?

» Ihre Vorteile

» Die Technologie

 

 

Дополнителни информации ќе најдете директно кај Volkswagen Partner.