Технологијата

ТЕХНОЛОГИЈАТА

За нивото на квалитет важат истите стандарди како кај сериското производство на нови делови. Со ориентирање на производството на нови делови веднаш се обрнува внимание на техничките промени на истражувањето и развојот. Затоа нашите клиенти добиваат замена на делови, коишто се со најновиот стандард на техника. Подготвениот производ има квалитет како нов дел и со тоа и истата потреба за гаранција. До 50% заштеда во цената. 

Дополнителни информации:

» Prozesskette

» Technologie-Beispiele