Пакета за доверба

ПАКЕТИ ЗА ДОВЕРБА НА VOLKSWAGEN КОМЕРЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

ЗА МОДЕЛИ НА VOLKSWAGEN ПОСТАРИ ОД 4 ГОДИНИ

Довербата за сервисна работилница за марката секогаш се исплаќа. Особено за сопственици на модел на Volkswagen Комерцијални возила постар од 4 години. Профитирајте од поволните цени при поправка и сервисирање. Атрактивни услови коишто сега важат цела година!

ПОВОЛНИ ПАКЕТИ ЗА ДОВЕРБА ИМА ЗА:

СЕРВИС

вкл. гаранција за мобилност, масло & филтер за масло

ДИСКОВИ НА СОПИРАЧКИ

вкл. монтажа

ПОТПОРИ НА СОПИРАЧКИ

вкл. монтажа

ДИСКОВИ И ПОТПОРИ НА СОПИРАЧКИ

вкл. монтажа

АМОРТИЗЕРИ

вкл. монтажа

ЗАПЧЕНИ РЕМЕНИ

вкл. монтажа