Bremsklötze

ПАКЕТИ НА ДОВЕРБА ЗА ПОТПОРИ НА СОПИРАЧКИ НАПРЕД

ПОТПОРИ ЗА СОПИРАЊЕ НАПРЕД СО ВКЛ. МОНТАЖА:

  

Modell Baujahr statt ab im Treuepaket ab
Polo 03-09 194,- 136,-
Polo 10-11 194,- 151,-
Golf V 04-09 196,- 145,-
Golf VI 10-11 207,- 156,-
Touran 03-10 210,- 174,-
Touran 10-11 220,- 183,-
Tiguan 07-11 274,- 215,-
Passat 05-10 234,- 181,-
Passat 10-11 229,- 192,-
Sharan 03-10 229,- 193,-
Sharan (7N) 10-11 277,- 236,-

Baujahr

Polo 03-09
Polo 10-11
Golf V 04-09
Golf VI 10-11
Touran 03-10
Touran 10-11
Tiguan 07-11
Passat 05-10
Passat 10-11
Sharan 03-10
Sharan (7N) 10-11

statt ab

Polo 194,-
Polo 194,-
Golf V 196,-
Golf VI 207,-
Touran 210,-
Touran 220,-
Tiguan 274,-
Passat 234,-
Passat 229,-
Sharan 229,-
Sharan (7N) 277,-

im Treuepaket ab

Polo 136,-
Polo 151,-
Golf V 145,-
Golf VI 156,-
Touran 174,-
Touran 183,-
Tiguan 215,-
Passat 181,-
Passat 192,-
Sharan 193,-
Sharan (7N) 236,-

ПОТПОРИ ЗА СОПИРАЊЕ НАЗАД СО ВКЛ. МОНТАЖА:

  

Modell Baujahr statt ab im Treuepaket ab
Polo 03-11 174,- 146,-
Golf V 04-09 165,- 137,-
Golf VI 10-11 155,- 127,-
Touran 03-10 180,- 146,-
Touran 10-11 216,- 186,-
Tiguan 07-11 233,- 195,-
Passat 05-10 221,- 184,-
Passat 10-11 233,- 195,-
Sharan 03-10 175,- 150,-
Sharan (7N) 10-11 233,- 195,-

Baujahr

Polo 03-11
Golf V 04-09
Golf VI 10-11
Touran 03-10
Touran 10-11
Tiguan 07-11
Passat 05-10
Passat 10-11
Sharan 03-10
Sharan (7N) 10-11

statt ab

Polo 174,-
Golf V 165,-
Golf VI 155,-
Touran 180,-
Touran 216,-
Tiguan 233,-
Passat 221,-
Passat 233,-
Sharan 175,-
Sharan (7N) 233,-

im Treuepaket ab

Polo 146,-
Golf V 137,-
Golf VI 127,-
Touran 146,-
Touran 186,-
Tiguan 195,-
Passat 184,-
Passat 195,-
Sharan 150,-
Sharan (7N) 195,-

Незадолжително препорачани, цени без картелизација во евра со вкл. ДДВ без евентуални дополнителни зафати. Во пакетите на доверба на Volkswagen Комерцијални возила има исклучително Volkswagen економични делови односно Volkswagen оригинални делови - во зависност од достапноста. "Наместо-цените" се досега незадолжително препорачаните цени за оригинални делови.  

Не се комбинира со други попусти или намаленија. Фабричките цени по правило се во врска со најактуелните мотори во Австрија. Важи за дела 2016 година. Се задржува е правото на измени и печатни грешки.

 

Овие и другите пакети на доверба ќе ги добиете кај сите сервисни работилници на Volkswagen Комерцијални возила коишто учествуваат.