Bremsscheiben und -klötze

ПАКЕТИ НА ДОВЕРБА ЗА ДИСКОВИ И ПОТПОРИ НА СОПИРАЧКИ

ДИСКОВИ И ПОТПОРИ НА СОПИРАЧКИ НАПРЕД:

  

Modell Baujahr statt ab im Treuepaket ab
Polo 03-09 417,- 321,-
Polo 10-11 397,- 316,-
Golf V 04-09 384,- 287,-
Golf VI 10-11 394,- 298,-
Touran 03-10 455,- 371,-
Touran 10-11 465,- 380,-
Tiguan 07-11 553,- 450,-
Passat 06-10 512,- 433,-
Passat 10-11 522,- 441,-
Sharan 03-10 519,- 411,-
Sharan (7N) 10-11 553,- 469,-

Baujahr

Polo 03-09
Polo 10-11
Golf V 04-09
Golf VI 10-11
Touran 03-10
Touran 10-11
Tiguan 07-11
Passat 06-10
Passat 10-11
Sharan 03-10
Sharan (7N) 10-11

statt ab

Polo 417,-
Polo 397,-
Golf V 384,-
Golf VI 394,-
Touran 455,-
Touran 465,-
Tiguan 553,-
Passat 512,-
Passat 522,-
Sharan 519,-
Sharan (7N) 553,-

im Treuepaket ab

Polo 321,-
Polo 316,-
Golf V 287,-
Golf VI 298,-
Touran 371,-
Touran 380,-
Tiguan 450,-
Passat 433,-
Passat 441,-
Sharan 411,-
Sharan (7N) 469,-

ДИСКОВИ И ПОТПОРИ НА СОПИРАЧКИ НАЗАД:

  

Modell Baujahr statt ab im Treuepaket ab
Polo 03-09 289,- 240,-
Polo 10-11 327,- 273,-
Golf V 04-09 358,- 298,-
Golf VI 10-11 369,- 307,-
Touran 03-10 381,- 313,-
Touran 10-11 430,- 364,-
Tiguan 07-11 452,- 377,-
Passat 06-10 439,- 364,-
Passat 10-11 450,- 375,-
Sharan 03-10 380,- 316,-
Sharan (7N) 10-11 452,- 377,-

Baujahr

Polo 03-09
Polo 10-11
Golf V 04-09
Golf VI 10-11
Touran 03-10
Touran 10-11
Tiguan 07-11
Passat 06-10
Passat 10-11
Sharan 03-10
Sharan (7N) 10-11

statt ab

Polo 289,-
Polo 327,-
Golf V 358,-
Golf VI 369,-
Touran 381,-
Touran 430,-
Tiguan 452,-
Passat 439,-
Passat 450,-
Sharan 380,-
Sharan (7N) 452,-

im Treuepaket ab

Polo 240,-
Polo 273,-
Golf V 298,-
Golf VI 307,-
Touran 313,-
Touran 364,-
Tiguan 377,-
Passat 364,-
Passat 375,-
Sharan 316,-
Sharan (7N) 377,-

Незадолжително препорачани, цени без картелизација во евра со вкл. ДДВ без евентуални дополнителни зафати. Во пакетите на доверба на Volkswagen Комерцијални возила има исклучително Volkswagen економични делови односно Volkswagen оригинални делови - во зависност од достапноста. "Наместо-цените" се досега незадолжително препорачаните цени за оригинални делови.

Не се комбинира со други попусти или намаленија. Фабричките цени по правило се во врска со најактуелните мотори во Австрија. Важи за дела 2016 година. Се задржува е правото на измени и печатни грешки.

 

Овие и другите пакети на доверба ќе ги добиете кај сите сервисни работилници на Volkswagen Комерцијални возила коишто учествуваат.