§57A-СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

§57A-СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

НАПРАВЕТЕ СИ „НАЛЕПНИЦА“ КАЈ ВАШАТА СЕРВИСНА РАБОТИЛНИЦА НА VOLKSWAGEN

Проверката на Вашето возило се регулира според §57a од законот за моторни возила. За патнички возила во Австрија важи Одредбата 3-2-1. На тој начин првото стручно мислење е пропишано 3 години по првата регистрација, втората проверка е по дополнителни 2 години и потоа секоја година.

 

Верувајте во нашето искуство и нашите специјалисти.

Профитирајте од компетенцијата на нашите перфектно обучени соработници на сервисот на Volkswagen, коишто поседуваат актуелни стручни обуки за да смеат да вршат проверки.

 

Проверете го Вашето возило во врска со безбедноста во сообраќајот и безбедноста на оперативноста. На тој начин навремено можат да се отстранат можните грешки, за да се гарантира Вашата безбедност и безбедноста на другите учесници во сообраќајот.