Директно примање

ДИРЕКТНО ПРИМАЊЕ

Одвојуваме време за Вас

Вашето возило се подигнува на платформа и Вие исто така можете да го набљудувате од долу.

Вашиот советник за сервис меѓу другото со Вас ќе разговара за состојбата на гумите, сопирачките, уредот за издувни гасови и подвозјето. Проверката од сите страни ќе Ви даде целосен преглед за надворешната состојба.

 

Добивате непосредно советување за сите видливи оштетувања.

Вашиот советник за сервис често и за време на проверката може да Ви каже, кои оштетувања треба веднаш да се отстранат од безбедносни причини и уште кои е можно да се одложат.

 

Заедно го договараме конкретниот обем на поправка

 

Од нас ќе добиете препорака за обемот на поправката - Вие одлучувате што ќе се изврши. Нашиот советник за сервис може да Ви ги каже трошоците во врска со видливите оштетувања. На тој начин можете подобро да планирате и да се одлучите.