Совети

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Тука ќе добиете информации за темите прирачник, алати и обука како и информации за онлајн услугите, совети за поправка и договор за сервис.

ПРЕРАБОТКА НА СТАРИ АВТОМОБИЛИ

Избегнете, преработете, правилно отстранете.
Суровите материјали и енергијата на земјата се достапни ограничено/
Затоа Вашиот штедлив придонес е јасна цел на Volkswagen.

АВТОМОБИЛИ НА ПРИРОДЕН ГАС

Volkswagen при развојот на еколошки возила на природен гас поставува нови мерки. Со економичните специјални модели EcoFuel, Volkswagen е во тренд.