Eco Fuel Модели

ECOFUEL-МОДЕЛИ

(познати и како NGV - Natural Gas Vehicle (возила на природен гас)) 

Volkswagen при користењето на еколошки возила на природен гас поставува нови мерки. Со економичните посебни модели EcoFuel Volkswagen е во тренд. 

Ваши предности

 * Со намалена потрошувачка на гориво се овозможува поповолен стандарден данок за потрошувачка (NOVA).

 * Заштедувате трошоци за гориво, затоа што природниот гас е со половина цена од бензинот.

 

 * Со моделите EcoFuel на Volkswagen зачувајте ја околината.

Природен гас како гориво

Ако се користи природниот гас како гориво, се означува како CNG (Compressed Natural Gas (компресиран природен гас)) CNG е постоечки природен гас во компримирана форма и не се заменува со течниот гас LPG (Liquefied Petroleum Gas = "Autogas" (течен петролеум гас = "автогас")).

Кај природниот гас според неговата вредност на греење разликуваме H-гас (висок) и L-гас (низок). Сепак во Австрија се нуди исклучиво висок гас.

Зошто токму природен гас?

 * Природниот гас не е отровен и енергетски е покорисен од течното гориво.

 * Природниот гас има висок отпор на удари, со други зборови висок ROZ

   (Research-Oktan-Zahl (октански број)). На тој начин моторот е соодветно спремен за работа и погонот е особено мирен.

 * Природниот гас е перфектно соодветен за моторното согорување.

 * Природниот гас се пали дури при температура од околу 600° C (за споредба: бензинот на околу 360° C).

 

 * Природниот гас насекаде во светот го има во поголем обем од природното масло.

Точење -не е проблем!

 

Со Вашето EcoFuel возило можете да наточите природен гас на многу станици за точење на природен гас во цела Австрија. На тој начин возете безгрижно низ Австрија. Не само во Австрија, туку и нашите соседи како Германија, Италија или Швајцарија градат мрежа на станици за точење на гориво за возила со погон на природен гас, затоа што ЕУ има амбициозни цели за ова подрачје. 

» weitere Informationen

 

На овој начин точете правилно:

 

Точењето на EcoFuel возилата е исто така едноставно, брзо и безопасно како и точењето на дизел и бензин. Во случај да врне дожд на лице место има добро видливи инструкции за користење на пумпата за точење. При точење не е потребна посебна способност или специјално знаење.