Финансирање По мерка скроени и иновативни решенија на Porsche Bank

Porsche Leasing Македонија

Volkswagen е партнер на ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ. Тоа значи дека финансирањето на Вашиот Volkswagen е во рацете на професионалци.

www.porscheleasing.com.mk