VW TIGUAN 2016: ACT - АКТИВЕН СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЦИЛИНДРИ 

Активниот систем за управување со цилиндри ACT го оптимира степенот на делување на моторот1 со исклучување на два цилиндри поставени во внатрешноста, доколку има помала потреба од моќност. Системот функционира безбедно и при возење со број на вртежи во областа меѓу 1.400 und 4.000 U/min и при брзини до 130 km/h - независно од избраниот степен. Притоа, Вие возите сосема вообичаено, а со помош на повеќефункцискиот индикатор можете да набљудувате, во кој режим се наоѓа моторот во моментот.

Затвори