Најдоброто возење..... е на долги патеки.

Автоматската контрола на патувањето ACC може да ви помогне да ја одржите максималната брзина 2) поставена од вас, како и минимално растојание до возилото пред вас.1) Предвидливата контрола на патувањето автоматски ја достигнува посакуваната брзина. Со прифаќањето на официјалните ограничувања на брзината, асистентот помага во спречување на пречекорувањето на дозволената брзина.1) 

Покрај тоа, системот користи податоци за патот за да ја пресмета идеалната брзина на условите на патот.1) 

Ова ја зголемува удобноста во возењето и ја намалува потрошувачката на гориво.

 

1) Во рамките на системот.
2) До макс. 210 км / ч

 

Затвори