Очите остануваат вперени на патот.

Во видното поле: опционалниот приказ во линијата на погледот го користи ветробранот како проекционен екран за прикажување на најважните информации. Брзина, пораки за систем за помош при возачот или упатства за навигација - секогаш знаете без да ги погледнувате инструмент-таблата или навигацискиот екран. Проекцијата е лесна за читање дури и при осветлување, а исто така можете да ја одредите положбата на проекцијата во самиот ветробран. Ако не ви е потребна, приказот во линијата н погледот може да се исклучи во секое време.

Затвори