VW TOUAREG: ВНАТРЕШНОСТ

Со задоволство ли се опкружувате себеси со убави нешта? Ви внатрешноста на Touareg модерниот дизајн се среќава кај природните материјали: по желба достапната кожа "Bonanza Braun" и исто така опционалниот дрвен мазен декор "Sapelli Mahagoni" веднаш паѓаат в очи. Доколку го користите и вртливиот прекинувач, ќе го забележите маркантното назабување, коешто помага за прецизно поставување. Бојата на праговите на Touareg, како на пр. опционалната St. Tropez, е во исклучителна хармонија со висококвалитетните материјали. Понатаму, и интелигентната архитектура на светла припаѓа кон концептот на внатрешниот простор на Touareg. Белото помошно светло Ви ја олеснува на пример ориентацијата ноќе, без да Ве заслепи.

Close