Бидејќи секој има различна температурна сензација.

Која е вашата удобна температура? Со стандардниот систем за климатизација "Air Care Climatronic" со алергенски филтер, возачот и совозачот можат да ги прилагодуваат своите поставки независно еден од друг. Опционалниот 4-зонски "Climatronic", исто така, ги зема во предвид различните потреби на патниците во задниот дел.

Затвори