Паркирање со чувствителност.

Опционалниот систем "Park Assist" може да препознае странични и надолжни места за паркирање и независно да ги преземе управувачките операции додека возилото не е целосно паркирано. 1) Системот исто така може повторно да се паркира од надолжните места за паркирање. 1) Притиснете ги само спојката, гасот и сопирачката додека ја следите околината на возилото. Предуслов за странично паркирање: прво мора да го поминете попречниот паркинг простор за да може да се детектира и да се мери од системот.

1) Во рамките на системот. 

 

 

Затвори