VW TOURAN: ACC & FRONT ASSIST 

Во патниот сообраќај можете да бидете поопуштени, доколку одржувате доволно растојание од возилото пред Вас. По желба достапниот систем за автоматско регулирање на растојанието ACC Ви помага во тоа. ACC ја мери оддалеченоста и релативната брзина на возилата што возат пред Вас. Притоа, еден сензор регистрира област од 120 m пред возилото. Во колони или при застој, системот го запира Вашиот Volkswagen заедно со опционалниот менувач со двојна спојка DSG сè до состојба на мирување и во зависност од ситуацијата, во рок од кратко време повторно автоматски тргнува. Системот може во рамките на своите граници да одржува растојание на Вашето возило од возилата пред него при брзина до 160 km/h.

Понекогаш се случува нешто непредвидливо, така што е неопходно брзо и нагло сопирање. Во такви случаи може да Ви помогне и системот за набљудување на околината Front Assist со вклучена City-функција за вонредно сопирање. Доколку се препознае критична возна ситуација во рамките на системските граници, Front Assist го предупредува возачот акустично, како и оптички и подготвува можно вонредно сопирање.

Доколку со сопирањето не може да се ублажи ситуацијата, системот автоматски воведува процес на сопирање, којшто во даден случај ја намалува брзината на судирот. Исто така, и за време на фактичкото сопирање Front Assist му помага на возачот и се грижи - доколку е потребно - да се искористи максималната сила при сопирање.

City-функцијата за вонредно сопирање е системско проширување на Front Assist, која што делува во Stop-and-Go сообраќајот во град. При брзина од 5 до 30 km/h таа може да реагира со вонредно сопирање во последен момент пред незгодата.

Затвори