VW up! секвенцијален рачен менувач со 5 степени ASG

 

Stop-and-go сообраќајот во град бара постојано менување степени. За тоа, опционалниот секвенцијален менувач со 5 степени ASG*може да Ви го преземе изборот на степен и притиснувањето на педалот за куплунг. Во зависност од возната ситуација, менувачот го избира препорачаниот степен и моментот на префрлување и на тој начин, наспроти варијантата на рачно менување степени уште повеќе ја намалува потрошувачката. Добро да се знае: сепак, во секое време можете да се префрлите во рачниот режим на менување степени.

* Посебна опрема достапна по дополнителна цена.

Затвори