VW up! City-функција за итно сопирање

 

Особено во градскиот Stop-and-goсообраќај, сериската City-функција за итно сопирање е значаен чекор напред. При брзина од 5 до 30 km/h таа може да се грижи за целосно автоматска заштита од судир. Покрај тоа, возилата коишто возат покрај Вас како и препреките можат да се опфатат од ласерскиот сензор за растојание од 10 метри. Доколку up! вози премногу блиску до возила или други препреки, без да има реакција од возачот, возилото во рамките на системот може автоматски да запре, за да се намали брзината и да се избегне можен судир. Освен тоа,му се помага на возачот при сопирање, со што автоматски се создава притисок на сопирачките. На тој начин City-функцијата за итно сопирање помага да се намалат последиците од незгода.

Затвори